Klub priateľov histórie Prievidze

 • Predchádzajúca
 • Späť na zoznam fotografii
 • Nasledujúca

 • Fotografia 5/24

  Fotografia

  Prievidzské námestie po roku 1904, keď už bol objekt bývalej pošty prestavaný na modernú budovu, ktorú sme za bývalého režimu poznali pod názvom Dom služieb. Na fotografii celkom vpravo je dom Fogeltona, do asanácie v deviatom desaťročí 20. storočia v ňom bol umiestnený obchod Farby-laky, v ktorom predával Jozef Kocúrik. Pred domami boli vysadené agáty strihané do guľata. K nim sa viaže udalosť z konca prvej svetovej vojny, keď sa domov vracali vojaci z bojísk. Nastala veľká rabovka obchodov, v čom ich posmeľovali zbrane, ktoré si so sebou priniesli. Rabujúcich vojakov, ale aj obyvateľov mesta, ktorí sa k nim pridali, za to odsúdili na tzv. vyviazanie. Tento trest spočíval v zviazaní rúk za chrbtom a následným uviazaním na stromy tak, aby sa trestaný mohol dotýkať zeme len špičkami nôh. Údajne takto boli vyviazaní celý deň. Informácia sa uchovala ústnym podaním.

 • Predchádzajúca
 • Späť na zoznam fotografii
 • Nasledujúca

 • Klub priateľov histórie Prievidze ~ Kontaktné informácie ~ Na začiatok stránky

  Správca obsahu: Peter Vida, web.kphp@gmail.com

  Správca webu: Dom Matice slovenskej Prievidza, web@maticapd.sk

  © 2009-2019 Klub priateľov histórie Prievidze