Klub priateľov histórie Prievidze

 • O klube
 • Stretávanie
 • Členstvo
 • Aktivity
 • Publikácie
 • Fotogaléria

 • Publikácie

 • Vydavateľské aktivity
 • Prievidzský občasník
 • Periodiká

  Prievidzský občasník, časopis všetkých a pre všetkých so srdcom Prievidžana. Prievidza, Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza. Vychádza od roku 2004. Reg. číslo: MK SR EV 3423/09.

  Jednorazovo

  Osobnosti v prievidzských cintorínoch

  • MO MS Prievidza, 2005. ISBN: 80-969223-0-0
  • Publikácia predstavuje krátke životopisné medailóny piatich desiatok osobností, miestneho, regionálneho i celonárodného významu, ktorých miestom posledného odpočinku sú cintoríny v Prievidzi a jej prímestských častiach. Súčasťou publikácie sú príhovory zástupcov katolíckej, evanjelickej a. v. a židovskej konfesie v spoločnom ekumenickom duchu.
  Obálka publikácie

  Zlatá prievidzská cesta

  • Ján Sabo, Erik Kližan
  • Mesto Prievidza, 2005. ISBN: 80-969316-5-2
  • Útly sprievodca mestom Prievidza, v ktorom sa autori snažili zachytiť a tým uchovať v súčasnosti už neexistujúce objekty a udalosti hlavne na obdobie kráľovského mesta. Následne boli k ním pridružené aj iné, z pohľadu histórie vzácne objekty či udalosti, na ktoré sa takmer zabúda. Výsledkom bolo zostavenie prehliadkového okruhu mestom, po absolvovaní ktorého sa možno prierezovo oboznámiť takmer s celou históriou Prievidze. Sprievodca obsahuje dva okruhy – malý (v trvaní cca 1 h), zachytávajúci stred mesta a veľký (trvanie okolo 3–4 h), prechádzajúci aj vzdialenejšími oblasťami histórie mesta. A prečo „zlatá“? Na to je viacero dôvodov. Tým najvážnejším bola ambícia autorov oživiť existenciu kráľovského domu a jeho účelu (výber urbury – poplatkov z ťažby zlata), čo uvádza aj Mikuláš Mišík vo svojej monografii Prievidza.
  Obálka publikácie

  Osobnosti v prievidzských cintorínoch II

  • MO MS Prievidza, 2006. ISBN: 80-969553-7-3
  • Pokračovanie predstavovania ďalších piatich desiatok osobností miestneho, regionálneho i celonárodného významu, ktorých miestom posledného odpočinku sú cintoríny v Prievidzi a jej prímestských častiach. Súčasťou publikácie sú predstavy smrti z pohľadu lekára, kňaza, archeológa a správcu cintorína, a tiež krátka štúdia o typológii náhrobníkov z prievidzských cintorínov.
  Obálka publikácie

  Andrej Truchlý-Sytniansky – Veľký človek nášho ľudu

  • Marcel Puvák
  • MO MS Prievidza, október 2006. ISBN: 80-969561-4-0
  • Monografia z pera mladého kňaza komplexne predstavuje život a dielo Andreja Truchlého-Sytnianskeho, významnej osobnosti slovenského národného života druhej polovice 19. storočia.
  Obálka publikácie

  Mikuláš Mišík – kňaz a historik. Život a dielo.

  • Ján Sabo, Erik Kližan, Anna Sabová
  • MO MS Prievidza, 2007. ISBN: 978-80-969766-7-6
  • Monografia, ktorá vznikla po štvorročnom bádaní v desiatke archívnych inštitúcií. Predstavuje málo známu a nespravodlivo zabúdanú osobnosť kňaza, verejného činiteľa a historika, prievidzského rodáka Mikuláša Mišíka. Kniha prezentuje nový, moderný spôsob spracovania personálnych bibliografií.
  Obálka publikácie

  Konať dobro, rozdávať radosť... (K 100. výročiu príchodu sestier FDC do Prievidze)

  • Erik Kližan
  • Kongregácia Dcér božskej Lásky na Slovensku Trnava, 2008
  • Publikácia zostavená pri príležitosti 100. výročia príchodu sestričiek „mariánok“ do Prievidze v roku 1908. Mapuje príchod, obdobie usilovnej práce i násilného prerušenia činnosti rehoľníčok a napokon obnovenie činnosti v meste. Prináša aj štúdiu o histórii dievčenskej školy v Prievidzi.
  Obálka publikácie

  Prievidza - mesto nášho srdca

  • Lukáš Grešner, Ľubica Škrinárová a kolektív
  • Pre mesto Prievidza vydalo Štúdio HARMONY s.r.o. Banská Bystrica, 2008. ISBN: 978-80-89151-20-2
  • Erik Kližan, autor kapitoly V kameni a písme je zakladajúcim členom KPHP.
  • Najnovšia publikácia o meste Prievidza v reprezentatívnom vydaní prináša krátke štúdie z histórie mesta, školstva, remesiel, predstavuje prírodnú scenériu užšieho i širšieho regiónu, bohaté kultúrne a spoločenské aktivity Prievidžanov a syntézu mesta v súčasnosti. Dominantou knihy je veľké množstvo fotografii. Táto publikácia nás bude reprezentovať doma i vo svete, pretože si ju budú odnášať významné návštevy, ktoré zavítajú do nášho mesta.
  Obálka publikácie

  Skúšaná, no nikdy nezlomená

  • Erik Kližan
  • MO MS Nováky, 2008
  • Publikácia približuje málo známe osudy a trojnásobné založenie (s nutnými prestávkami) Miestneho odboru Matice slovenskej v Novákoch. Aj napriek tomu, že Nováky sú predovšetkým priemyselným centrom, tradície kultúry, Ktoré MO MS šíril a šíri zanechali v histórii mestečka hlbokú stopu.
  Obálka publikácie

  Pamätnica prievidzského gymnázia

  • RNDr. Jaroslav Perniš, Erik Kližan, Ján Sabo
  • Vydalo riaditeľstvo školy, Prievidza, 2009
  • Členovia Klubu priateľov histórie Prievidze sa podieľali na vydaní Pamätnice prievidzského gymnázia 1919 – 2009 ako zostavovatelia – Erik Kližan spracovaním časti História školy a Ján Sabo časti Zoznam učiteľov gymnázia. Okrem toho Ján Sabo spracoval publikáciu z hľadiska vydavateľa a grafika, včítane návrhu obálky, fotoprílohy a priloženého CD so zoznamom maturantov a maturitnými tablami absolventov školy.
  Obálka publikácie

  Žandár troch režimov

  • Martin Lacko, Ján Sabo
  • ÚPN 2011, ISBN 978-80-89 335-44-2, 334 s., príloha 44 s.
  • Kniha ponúka neobvyklý pohľad na dejiny Slovenska v 20. storočí cez prizmu životného príbehu príslušníka bezpečnostného aparátu Gustáva Polčíka. Najprv bol príslušníkom Zboru žandárstva Slovenskej republiky (1941 – 1944), potom povstaleckým četníkom, neskôr žandárom za nemeckej okupácie a nakoniec partizánom. Po vojne sa stal príslušníkom Národnej bezpečnosti, v rokoch 1954 – 1966 bol pridelený k ŠtB. Jeho životný príbeh je tak výnimočný. Len zriedka sa stávalo, aby sa zamestnanec politicky takého exponovaného rezortu udržal vo všetkých, aj protichodných, režimoch od začiatku služby až do dôchodku. Osobitne cenné sú poznatky Polčíka k téme slovenského žandárstva, ako aj k fungovaniu komunistickej bezpečnosti a jej akciám v 50. rokoch. Je to kniha autentických výpovedí s množstvom poznámkového aparátu. Ján Sabo sa podieľal na zbere údajov a čiastočnom prepise, na spracovaní fotografií a dokumentov, ako i na spracovaní prílohy a menného registra. Zároveň je autorom obálky.
  Obálka publikácie

  Jedno storočie v Prievidzi

  • Yešajahu Andrej Jelínek – Otto Gubič – Erik Kližan
  • Prievidza 2011. ISBN: 978-80-970790-4-8
  • Monografia predstavujúca oblasť, ktorá bola v dejinách Prievidze a celého regiónu hornej Nitry doslova tabu. Židia boli súčasťou života Prievidze takmer presne celé jedno storočie (1851 – 1949), v regióne sú správy o ich pobyte zaznamenaná už v polovici 16. storočia. V meste a kraji, v ktorom sa stretávali tri národnosti – slovenská, nemecká a maďarská – pôsobili nekonfliktne a boli platnými členmi spoločnosti. Koniec tejto komunity zapríčinil holokaust, ktorý je priblížený autentickými výpoveďami dvoch spoluautorov diela. Ako na hornej Nitre židovská komunita žila, čo všetko tu mala a za čo všetko môžeme Židom v Prievidzi ďakovať, to sa dočítate v tejto knihe.
  Obálka publikácie

  Klub priateľov histórie Prievidze ~ Kontaktné informácie ~ Na začiatok stránky

  Správca obsahu: Peter Vida, web.kphp@gmail.com

  Správca webu: Dom Matice slovenskej Prievidza, web@maticapd.sk

  © 2009-2019 Klub priateľov histórie Prievidze