Klub priateľov histórie Prievidze

 • O klube
 • Stretávanie
 • Členstvo
 • Aktivity
 • Publikácie
 • Fotogaléria

 • O klube

  Aktuálne

  História klubu

  Klub priateľov histórie Prievidze vznikol v marci 2007 oddelením z pôvodného Klubu Bôbarov, tzv. rodených Prievidžanov.

  Autorom založenia Klubu Bôbarov bol Ján Sabo. Klub bol založený počas prievidzských hodov roku 1990 za spoluúčinkovania pánov Inocenta Privitzera a Jozefa Kocúrika. Počas svojho pôsobenia si získal priaznivcov, ale aj čitateľov neskôr vydávaného časopisu Prievidzský občasník.

  Keď Klub Bôbarov prestal plniť pôvodný zámer (zber a prepis orálnej histórie, bádanie po osobnostiach mesta, popis starých fotografií mesta a pod.), jeho zakladateľ bol nútený rozmýšľať nad inou alternatívou činnosti klubu, ktorá by naplnila ambície jeho aktívnych členov. Preto vznikol Klub priateľov histórie Prievidze. Tento všeobecný názov bol zvolený účelovo preto, aby nik z „rodených Prievidžanov – bôbarov“ nemohol nikomu vyčítať – „Aký si ty bôbar, keď si sa v Prievidzi ani nenarodil?!“

  Kto sme?

  Zakladateľmi Klubu priateľov histórie Prievidze boli traja zanietení bádatelia v histórii Prievidze Ján Sabo (1942), Anna Sabová (1943) a Erik Kližan (1977). Na svojom ustanovujúcom stretnutí 28. januára 2008 sa zúčastnilo deväť záujemcov o históriu mesta z rôznym zameraním. Medzi zakladajúcimi členmi je aj pracovníčka archívu, tvorcovia Prievidzského občasníka, prekladateľka z maďarčiny, rodáci a znalci mesta, ale i mladší člen, zaoberajúci sa grafickým spracovaním tém v časopise PO, spracovaním prezentácií, máp a pod.

  Zoznam zakladajúcich členov

  Klubových stretnutí sa ďalej zúčastnili

  Kontakt

  Ján Sabo

  Erik Kližan

  Odkazy na iné stránky


  Klub priateľov histórie Prievidze ~ Kontaktné informácie ~ Na začiatok stránky

  Správca obsahu: Peter Vida, web.kphp@gmail.com

  Správca webu: Dom Matice slovenskej Prievidza, web@maticapd.sk

  © 2009-2019 Klub priateľov histórie Prievidze