Klub priateľov histórie Prievidze

 • O klube
 • Stretávanie
 • Členstvo
 • Aktivity
 • Publikácie
 • Fotogaléria

 • Publikácie

 • Vydavateľské aktivity
 • Prievidzský občasník
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • Prievidzský občasník 1/18

  Vydaný vo februári 2018; celkovo 55. číslo.

  Obsah

  • Slovo na úvod » Stiahnuť (PDF, 210kB)
  • Prievidza – mesto starej slávy a sľubnej budúcnosti
  • Dve zázračné škatuľky a desať injekcií
  • Spresnenie identifikácie učiteľov
  • Spomienky na Prievidzu zachytené v denníku profesora
  • Vavrinec Benedikt z Nedožier
  • Evanjelickí kňazi narodení v Prievidzi
  • Čítanie starých textov » Stiahnuť (PDF, 410kB)
  • Spomienky jedenásťročného dievčaťa
  • Prievidza v spomienkach českej učiteľky
  • Životopis Ing. Jána Bartoša
  • Povereníctvo v Prievidzi » Stiahnuť (PDF, 330kB)
  • Kultúrne aktivity v starej Prievidzi
  • Viete popísať tieto fotografie?
  • Podujatia Miestneho odboru Matice slovenskej
  Obálka publikácie

  Prievidzský občasník 2/18

  Vydaný v máji 2018; celkovo 56. číslo.

  Obsah

  • Slovo na úvod
  • Nestor prvého profesorského zboru štátneho gymnázia v Prievidzi
  • Tvoji prievidzskí spolužiaci » Stiahnuť (PDF, 290kB)
  • Panna Mária z Kútov (dokončenie)
  • Učiteľka a spoluautorka učebníc » Stiahnuť (PDF, 280kB)
  • Prvý dotyk s dvadsiatym storočím
  • Profesorka s dušou básnika
  • História včelárstva
  • Spomienky
  • Boj o Prievidzu v roku 1944
  • Vavrovci z horného mlyna
  • Fundácia, jej význam a správa
  • Lyžiarske preteky v Prievidzi
  • Drobné spomienky
  • Osud Tehelnej ulice » Stiahnuť (PDF, 220kB)
  • Reakcie čitateľov
  • Fotografie na identifikáciu
  • Podujatia Miestneho odboru Matice slovenskej
  • Reakcie čitateľov
  Obálka publikácie

  Prievidzský občasník 3/18

  Vydaný v auguste 2018; celkovo 57. číslo.

  Obsah

  • Slovo na úvod
  • Prievidzské tehelne
  • Tehelňa Jána Richtera » Stiahnuť (PDF, 350kB)
  • 1968: okupácia Prievidze
  • Slovník pojmov z ECAV
  • Bola Prievidza maďarónska?
  • Školské návraty
  • Rod Žňava v Prievidzi » Stiahnuť (PDF, 400kB)
  • Meandre rieky Nitry
  • Urbura – podiel, zisk alebo daň?
  • Zemetrasenia v Prievidzi
  • Život v internáte
  • Prehľad výročí Prievidze v roku 2018 » Stiahnuť (PDF, 310kB)
  • Rod Polereckých v Prievidzi
  • Fotografie na identifikáciu
  • Podujatia Miestneho odboru Matice slovenskej
  • Vzácna návšteva
  Obálka publikácie

  Prievidzský občasník 4/18

  Vydaný v novembri 2018; celkovo 58. číslo.

  Obsah

  • Slovo na úvod
  • Prievidza v meruôsmom roku » Stiahnuť (PDF, 280kB)
  • Málo známe z veľkej vojny
  • Na úsvite nového štátu
  • Prievidza v období prvej republiky
  • S korunou do sveta » Stiahnuť (PDF, 240kB)
  • Cesta k autonómii
  • Cintorín, svedok židovskej tradície
  • Pražská jar v Prievidzi
  • Kurucká pohroma » Stiahnuť (PDF, 300kB)
  • Detské vyčítanky
  • Prievidzský prevrat v spomienkach
  • Predvojnové plány na skrášlenie Prievidze
  • Fotografie na identifikáciu
  • Podujatia Miestneho odboru Matice slovenskej
  Obálka publikácie

  Klub priateľov histórie Prievidze ~ Kontaktné informácie ~ Na začiatok stránky

  Správca obsahu: Peter Vida, web.kphp@gmail.com

  Správca webu: Dom Matice slovenskej Prievidza, web@maticapd.sk

  © 2009-2019 Klub priateľov histórie Prievidze