Klub priateľov histórie Prievidze

 • O klube
 • Stretávanie
 • Členstvo
 • Aktivity
 • Publikácie
 • Fotogaléria

 • Publikácie

 • Vydavateľské aktivity
 • Prievidzský občasník
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • Prievidzský občasník 1/17

  Vydaný vo februári 2017; celkovo 51. číslo.

  Obsah

  • Slovo na úvod
  • Stolári z Necpál (I. časť)
  • Sklenári » Stiahnuť (PDF, 830kB)
  • Ladislav Stanček » Stiahnuť (PDF, 840kB)
  • Počet Prievidžanov koncom stredoveku
  • Vývoj Prievidze v stredoveku
  • Panna Mária z Kútov
  • Z kroniky železničnej stanice Prievidza
  • 30 » Stiahnuť (PDF, 620kB)
  • Náboženské zloženie obyvateľov Prievidze
  • O čom sa písalo pred 150. rokmi
  • List 15-ročnej sestre
  • Jozef Pastor – rodák z Prievidze
  • Čriepky z Novák
  • Viete popísať tieto fotografie?
  • Podujatia Miestneho odboru Matice slovenskej
  Obálka publikácie

  Prievidzský občasník 2/17

  Vydaný v máji 2017; celkovo 52. číslo.

  Obsah

  • Slovo na úvod » Stiahnuť (PDF, 540kB)
  • Epigrafické pamiatky Prievidze
  • Plynofikácia mesta
  • Takto si na to spomínam… » Stiahnuť (PDF, 730kB)
  • História Okresného archívu Prievidza (1. časť)
  • Moje školské roky v Prievidzi
  • Stolári z Necpál (dokončenie)
  • O Prievidzi spred sto rokov
  • Rumunské bombardovanie Prievidze
  • Ako vyzerala sokolovňa
  • Rodinný list
  • Dve udalosti v jeden deň » Stiahnuť (PDF, 660kB)
  • Viete popísať tieto fotografie?
  • Podujatia Miestneho odboru Matice slovenskej
  Obálka publikácie

  Klub priateľov histórie Prievidze ~ Kontaktné informácie ~ Na začiatok stránky

  Správca obsahu: Peter Vida, web.kphp@gmail.com

  Správca webu: Dom Matice slovenskej Prievidza, web@maticapd.sk

  © 2009-2017 Klub priateľov histórie Prievidze